Aca Marković

  • JP Elektroprivreda Srbije, Direkcija za upravljanje elektroenergetskim sistemom, Beograd, Srbija
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 32 (2006), 1-4, 23-33 preuzimanje
Aca Marković
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.