Aleksej Ivanovich Tsepenok

  • JSC COTES-Nauka, Novosibirsk, Ruska Federacija
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 37 (2011), 1, 169-181 preuzimanje
Aleksej Ivanovich Tsepenok
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.