Aliya Askarova

  • Department of Physics, al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Kazahstan
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 35 (2009), 2, 149-162 preuzimanje
Aliya Askarova
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.