Biljana Anđelić

  • Univerzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak, Svetog Save 65 Gradski bedem, Čačak 32000, Srbija
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 35 (2009), 1, 95-110 preuzimanje
Biljana Anđelić
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.