Borislav Perković

  • JP Elektroprivreda Srbije, Beograd
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 30 (2004), 1-4, 57-81 preuzimanje
Borislav Perković
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.