Damir Đaković

  • Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 36 (2010), 2-3, 233-245 preuzimanje
Damir Đaković
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.