Dragoslav Šumarac

  • Inžinjerska komora Srbije, Srbija
  • Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Bulevar kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd, Srbija
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 36 (2010), 1, 11-29 preuzimanje
  • 0350-218X, 38 (2012), 2, 191-203 preuzimanje
Dragoslav Šumarac
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.