Igor Petrovich Lutsenko

  • JSC Compomash, Moscow, Ruska Federacija
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 37 (2011), 1, 169-181 preuzimanje
Igor Petrovich Lutsenko
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.