Igor Vušanović

  • Mašinski fakultet, Podgorica, Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 26 (2001), 1-4, 25-36 preuzimanje
Igor Vušanović
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.