Milijana Paprika

  • Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 30 (2004), 1-4, 83-103 preuzimanje
  • 0350-218X, 38 (2012), 1, 11-24 preuzimanje
Milijana Paprika
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.