Mirjana Laković

  • Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 36 (2010), 1, 93-102 preuzimanje
  • 0350-218X, 36 (2010), 1, 79-91 preuzimanje
  • 0350-218X, 36 (2010), 2-3, 215-224 preuzimanje
Mirjana Laković
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.