Nikola Živković

Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 34 (2008), 1, 45-54 preuzimanje
  • 0350-218X, 35 (2009), 3-4, 263-282 preuzimanje
  • 0350-218X, 36 (2010), 1, 119-132 preuzimanje
  • 0350-218X, 37 (2011), 2, 241-251 preuzimanje
Nikola Živković
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.