Savo Mirković

  • EFT - Rudnik i termoelektrana „Stanari”, d. o. o, Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 37 (2011), 1, 65-73 preuzimanje
Savo Mirković
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.