Selena Pješivac

  • Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije, Beograd, Srbija
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 35 (2009), 1, 37-46 preuzimanje
Selena Pješivac
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.