Simeon Oka

  • Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 30 (2004), 1-4, 83-103 preuzimanje
  • 0350-218X, 30 (2004), 1-4, 39-55 preuzimanje
  • 0350-218X, 30 (2004), 1-4, 23-38 preuzimanje
  • 0350-218X, 31 (2005), 1-2, 71-110 preuzimanje
  • 0350-218X, 28 (2002), 1-4, 3-108 preuzimanje
Simeon Oka
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.