Suzana Đokić

  • Fakultet za međunarodni menadžment, Beograd, Beograd, Srbija, Srbija
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 37 (2011), 3, 273-281 preuzimanje
Suzana Đokić
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.