Titoslav Živanović

  • Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Kraljice Marije 16, 11120 Beograd 35, Srbija
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 30 (2004), 1-4, 23-38 preuzimanje
  • 0350-218X, 35 (2009), 3-4, 221-230 preuzimanje
  • 0350-218X, 36 (2010), 1, 153-161 preuzimanje
  • 0350-218X, 39 (2013), 1-2, 27-36 preuzimanje
  • 0350-218X, 39 (2013), 1-2, 61-74 preuzimanje
Titoslav Živanović
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.