Vladan Ivanović

  • Mašinski fakultet, Podgorica, Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 35 (2009), 3-4, 221-230 preuzimanje
Vladan Ivanović
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.