Vladimir Bugarski

  • Departman za računarstvo i automatiku, Odsek za automatiku i upravljanje sistemima, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija, Srbija
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 35 (2009), 1, 9-19 preuzimanje
Vladimir Bugarski
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.