Vukman Bakić

Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 35 (2009), 1, 111-120 preuzimanje
  • 0350-218X, 36 (2010), 1, 163-171 preuzimanje
  • 0350-218X, 36 (2010), 2-3, 257-265 preuzimanje
  • 0350-218X, 37 (2011), 2, 183-195 preuzimanje
  • 0350-218X, 37 (2011), 2, 241-251 preuzimanje
  • 0350-218X, 37 (2011), 2, 253-261 preuzimanje
Vukman Bakić
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.