Zdravko Milovanović

  • Mašinski fakultet, Banja Luka, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Lista radova objavljenih u časopisu
  • 0350-218X, 36 (2010), 1, 71-78 preuzimanje
  • 0350-218X, 37 (2011), 1, 29-40 preuzimanje
  • 0350-218X, 37 (2011), 1, 53-63 preuzimanje
  • 0350-218X, 37 (2011), 1, 85-101 preuzimanje
  • 0350-218X, 37 (2011), 1, 103-113 preuzimanje
  • 0350-218X, 37 (2011), 1, 115-130 preuzimanje
Zdravko Milovanović
Spoljašnje reference o autoru
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.