faktor apsorpcije; faktor efikasnosti apsorbera

  • 0350-218X, 39 (2013), 1-2, 49-60 preuzimanje