konačni elementi

  • 0350-218X, 35 (2009), 3-4, 263-282 preuzimanje
  • 0350-218X, 36 (2010), 1, 119-132 preuzimanje