matematički model

  • 0350-218X, 29 (2003), 1-4, 119-134 preuzimanje
  • 0350-218X, 36 (2010), 1, 47-54 preuzimanje
  • 0350-218X, 39 (2013), 1-2, 27-36 preuzimanje
  • 0350-218X, 39 (2013), 1-2, 61-74 preuzimanje