multikriterijalna procjena

  • 0350-218X, 32 (2006), 1-4, 65-73 preuzimanje
  • 0350-218X, 37 (2011), 1, 115-130 preuzimanje