numerička simulacija

  • 0350-218X, 29 (2003), 1-4, 29-38 preuzimanje
  • 0350-218X, 29 (2003), 1-4, 119-134 preuzimanje
  • 0350-218X, 36 (2010), 1, 153-161 preuzimanje
  • 0350-218X, 36 (2010), 1, 55-69 preuzimanje
  • 0350-218X, 37 (2011), 2, 223-240 preuzimanje