optimizacija

  • 0350-218X, 30 (2004), 1-4, 5-22 preuzimanje
  • 0350-218X, 36 (2010), 1, 47-54 preuzimanje