otpadna toplota

  • 0350-218X, 33 (2007), 1-4, 3-12 preuzimanje
  • 0350-218X, 38 (2012), 2, 205-212 preuzimanje