postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova polu-suvim postupkom