pritisak kondenzacije

  • 0350-218X, 36 (2010), 1, 93-102 preuzimanje
  • 0350-218X, 36 (2010), 2-3, 215-224 preuzimanje