simulacija kinetike sagorevanja

  • 0350-218X, 35 (2009), 2, 149-162 preuzimanje