Izdavači

Naučno-stručni časopis Termotehnika izdaju:

- Društvo termičara Srbije, drustvo-termicara.com

- Laboratorija za termotehniku i energetiku, Instituta za nuklearne nauke Vinča, www.vinca.rs/140