Uređivački odbor

Glavni i odgovorni urednik
    Dejan Cvetinović
    
Editori i urednici rubrika
    V. Turanjanin, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd,
    M. Jovanović, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd,
    A. Erić,Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd,
    R. Jovanović, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd,
    P. Škobalj, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd,
    
Članovi kolegijuma
    M. Bojić, Mašinski fakultet, Kragujevac,
    M. Dimić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,
    V. Grković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,
    G. Ilić, Mašinski fakultet, Niš,
    M. Radovanović, Društvo termičara Srbije i Mašinski fakultet, Beograd,
    J. Jovanović, Univerzitet Fridrih-Aleksander, Erlangen-Nirnberg, Nemačka,
    S. Oka, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd,
    P. Perunović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,
    J. Riznić, Kanadska komisija za nuklearnu sigurnost, Otava, Ont., Kanada,
    D. Sekulić, Univerzitet Kentakija, Leksington, Ken., SAD,
    M. Studović, Mašinski fakultet, Beograd

Sekretar redakcije
    Ljiljana Šopalović