3M - Merenjem i monitoringom ka upravljanju

 • Energetska efikasnost i upotreba obnovljivih izvora energije predstavljaju dva osnovna postamenta održivih ušteda u potrošnji energije za grejanje. U kontekstu građevinske i mašinske ekspertize, ovi stubovi su duboko ukorenjeni u samoj politici vezanoj za energetiku. U slučaju da se ove ekspertize posmatraju usko, kao gradnja i instalacija, same po sebi nose veliku odgovornost za sopstveni doprinos ublažavanju postojeće energetske krize, kao i za ublažavanje i minimizaciju rizika od rastućeg portfolia troškova, oslanjajući se na energetski efikasnu gradnju. Energetska efikasnost predstavlja globalni zadatak koji se ne može rešiti jednostranim pristupima. To je multidisciplinarni izazov, koji kombinuje nekoliko nauka, vezanih za tehniku i tehnologiju, sociološki aspekt u širem smislu, kao i zaštitu životne sredine i ekologiju. Racionalna rešenja upravljanja energetskom efikasnošću dovode u harmoniju efikasno korišćenje ulaznih resursa (inputi) sa efikasnošću upravljanja troškovima (ekonomičnost), povećanje komfora i zadovoljstva korisnika (sociološki aspekt) i zaštitu životne sredine. Navedeno poziva na ujedinjenje ciljeva, strategije i samog merenja. Istovremeno zahteva takozvani 3M pristup: merenje - okvir fizičkih jedinica (uključujući usvojena tehnička rešenja), monitoring - postavljanje ključnih indikatora, pokazatelja uspešnosti rešenja (zasnovano na raspoloživim, pouzdanim podacima). Pouzdane informacije su esencija za procenu i uspešno donošenje odluka. Statistički podaci, dobijeni na osnovu tehničkih i finansijskih pokazatelja treba da ukažu na povećanje energetske efikasnosti i konačno potvrde ispravnost racionalnog menadžmenta (upravljanja) energijom. 3M alatke uvode koherentnu uporedivost između raznih intervencija na primeni mera energetske efikasnosti, kako u zgradarstvu, tako i u drugim oblastima

 • Ključne reči
 • Stranice
  121 - 130
 • Datum slanja
  05/03/2012
 • Datum revizije
  08/03/2012
 • Datum prihvatanja
  11/21/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 2, 121-130
 • Reference
  • ***, Project Appraisal Document, Serbia Energy Efficiency Project, World Bank, Washington DC, 2004
  • ***, Final Monitoring Report – SEEP 1, BDSP Partnership LTD, Belgrade, 2009
  • ***, Social Monitoring and Evaluation Report – final, PR Communications Hill&Knowlton, Ljubljana, 2006
  • ***, The 1st Phase Final Report, Serbia Energy Efficiency Project, SEEA – Prepared by Gordana Stojanović, Belgrade, 2010
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.