Aktuelni problemi izgradnje i eksploatacije kotlova sa sagorevanjem u fluidizovanom sloju u elektrani Sjerša, Poljska

 • Fabrika kotlova RAFAKO S. A. je jedna od vodećih firmi koja projektuje i proizvodi kotlove za energetski sektor u Poljskoj. Sada je to najveća firma tog tipa u Poljskoj. Jedna od važnih oblasti delatnosti je projektovanje, izrada, montaža i puštanje u pogon kotlova sa sagorevanjem u cirkulacionom fluidizovanom sloju (SCFS). U 1998. godini RAFAKO S. A. je potpisao ugovor za zamenu dva konvencionalna parna kotla sa kotlovima SCFS u okviru modernizacije dva bloka u elektrani Sjerša. Snaga oba kotla povećana je na 153 MW. Kotlovi SCFS su ugrađeni u prostor starih konvencionalnih parnih kotlova. Ugovorni zahtevi su nametali neophodnost maksimalnog iskorišćenja postojeće noseće konstrukcije kotlovnice. Prva jedinica uspešno je prošla 72 sata probnog rada krajem juna 2001. godine. Drugi kotao je u periodu pokretanja i optimizacije radnih parametara. Kotlovi treba da garantuju emisiju štetnih dimnih gasova u atmosferu na nižem nivou od zahtevanog Poljskim normama. Za taj ugovor RAFAKO S. A. je projektovao i isporučio sve elemente i opremu kotlova. Obe jedinice su prvi kotlovi SCFS sa bubnjem u Poljskoj projektovani za rad na kliznom pritisku. Visoki parametri izlazne pare iz kotla su zahtevali primenu visokolegiranih materijala za cevi krajnjih stepena primarnog i sekundarnog pregrejača. RAFAKO S. A. je, po prvi put za jedan kotao SCFS, primenio rotacioni zagrejač vazduha. U procesu projektovanja je uzeto u obzir svo iskustvo iz do sada izgrađenih kotlova SCFS, a takođe su uzete u obzir specifičnosti i osobine poljskih ugljeva.

 • Ključne reči
 • Stranice
  107 - 118
 • UDC
  662.62-912
 • BIBLID
  0350-218X, 29 (2003), 1-4, 107-118
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.