Analiza raspodele emisije zagađujućih komponenata iz novog 'vlažnog' dimnjaka TE 'Kostolac B'

 • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova TE 'Kostolac B' predstavlja sastavni deo investiciono-tehničke dokumentacije za nivo idejnog projekta. Izrada Studije ima za cilj da prikaže stanje životne sredine na tom području, da sagleda i analizira pozitivne i negativne uticaje na životnu sredinu do kojih će doći izradom ovog postrojenja. Studija takođe daje prikaz tehničkih i organizacionih mera predviđenih u cilju sprečavanja i smanjenja značajnih efekata rada pogona na životnu sredinu, posebno u odnosu na rešenja prikupljanja i odlaganja čvrstog i tečnog otpada, zaštite zemljišta i podzemnih voda, upravljanje otpadnim vodama, i dr. S ciljem utvrđivanja uticaja budućeg postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na kvalitet vazduha u užoj i široj okolini lokacije urađen je model zagađenja vazduha. Sprovedena analiza zasnovana je na ispitivanju uticaja različitih scenarija emisija štetnih materija iz blokova B1 i B2 TE 'Kostolac B' na kvalitet vazduha u centralnoj Srbiji.

 • Ključne reči
 • Stranice
  177 - 192
 • UDC
  662.612/.613
 • BIBLID
  0350-218X, 35 (2009), 2, 177-192
 • Reference
  • *** (2008) Studija opravdanosti sa idejnim projektom odsumporavanja dimnih gasova TE 'Kostolac B'. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet
  • *** (2008) Studija o proceni uticaja na životnu sredinu uvođenja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova TE 'Kostolac B'. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet
  • *** (2006) Pravci optimalnog smanjenja emisija sumpornih oksida iz termoelektrana EPS-a - studija. JP EPS
  • *** (2007) Prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom odsumporavanja dimnih gasova TE 'Kostolac B'. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet
  • *** (1995) User's guide for the industrial source complex (ISC3) dispersion. Environmental Protection Agency, EPA-454/B-95-003a
  • *** (1999) User's guide for Industrial Source Complex (ISC3) dispersion model. vol. 2, Dispersion of model algorithms
  • Beychok, M.R. (1984) Fundamentals of Stack gas dispersion
  • Briggs, G.A. (1984) Plume rise and buoyancy effects. u: Randerson D. (ur.) Atmospheric science and power production, Oak Ridge: U. S. Department of Energy, Technical Information Center, str. 327-366
  • Karadžić, B., Mijović, A., ur. (2007) Environment in Serbia: An indicator-based review. Serbian Environmental Protection Agency, http://www.sepa.ar.gov.rs/download/Envirnonment_in_Serbia_Full.pdf
  • Robins, A., Apsley, D. (2005) Plume rise model specification
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.