Analiza stanja i strateški pravci razvoja rudarskog kompleksa Ugljevik

 • Neizvjesnost poslovanja savremenih rudarskih organizacija uslovljena je dinamičnim i složenim ekonomskim, društvenim i političkim okruženjem koje dovodi do novih pravaca u poslovanju. Kada je riječ o ekonomskom okruženju, maksimalni profit i minimalni troškovi, odnosno najveća dodata vrijednost su primarni ciljevi poslovanja. Društveni uticaj podrazumijeva društvene vrijednosti rudarske organizacije, posebno razvojni uticaj, sociološki aspekt kao i uticaj na ekološki sistem. Političko okruženje je posebno važno za rudarske organizacije, naročito u pogledu donošenja važnih strateških odluka. Državna zakonska regulativa, institucionalni okvir i politički ambijent u zemlji uslovljavaju zajedničko djelovanje svih faktora okruženja na razvoj Ugljevičkog ugljenog basena i uspješan opstanak preduzeća u turbulentnoj sredini.

 • Ključne reči
 • Stranice
  163 - 168
 • Datum slanja
  09/01/2010
 • Datum revizije
  12/20/2010
 • Datum prihvatanja
  01/20/2011
 • UDC
  620.91:622.012/.013
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 1, 163-168
 • Reference
  • Pavlović, V., Kukrika, M., Strateški razvoj basena uglja sa površinskom eksploatacijom, Zbornik radova, Međunarodno savetovanje Strategija razvoja rudarskog basena uglja, Banja Vrujci, Srbija, 2009.
  • Stojanović, C., i dr., Strategija razvoja Ugljevičkog basena uglja, Zbornik radova, Međunarodno savetovanje Strategija razvoja rudarskog basena uglja, Banja Vrujci, Srbija, 2009.
  • Milićević, V., Strategijsko poslovno planiranje, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2004.
  • Stanić, J., Upravljanje kvalitetom proizvodnje - metodi I, Građevinska knjiga, Beograd, 1985.
  • Krtolica, R., i dr., Upravljanje sistemima, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  • Kolter, M., Strategijski menadžment na delu, Data Status, Beograd, 2010.
  • Mijatović, S., Upravljanje privrednim investicijama, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Srpskom Sarajevu, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
  • ***, Strategija razvoja energetike Republike Srpske do 2030, Energetski institut „Hrvoje Požar”, Zageb, Soluziona, Madrid, Ekonomski institut Banja Luka, 2010
  • ***, Studija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, Konzorcijum: Energetski institut „Hrvoje Požar”, Zagreb, Soluziona, Ma drid, Ekonomski institut, Banja Luka, Rudarski institut, Tuzla, 2008.
  • ***, Tehnička i ostala dokumentacija ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik, a. d., Ugljevik
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.