• Azrudin H Husika, Mašinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • Dragana d Ristić, Regionalni centar za obrazovanje i informisanje za Jugoistočnu Evropu, Bosna i Hercegovina
 • Aleksandar N Knežević, Fakultet za menadžment resursa, Univerzitet Hercegovina, Mostar, Bosna i Hercegovina, Bosna i Hercegovina

Doprinos demistifikaciji globalne politike prema klimatskim promjenama

 • Klimatske promjene su najveći društveni, ekonomski i ekološki problem u istoriji civilizacije. Situacija se pogoršava - emisije stakleničkih gasova rastu, a kapacitet prirode da absorbuje ove emisije drastično opada. Najveća osjetljivost (ranjivost) od klimatskih promjena je u zemljama u razvoju i najmanje razvijenim zemljama koje nemaju dovoljno sposobnosti da se adaptiraju promjenama klime. Odgovor čovječanstva koji bi trebalo da doprinese stabilizaciji koncentracije stakleničkih gasova u atmosferi kasni. Što više kasni sa odgovorom, kada dođe do njega, on će biti drastičniji. Pri tome manje značajno pitanje je ko će pokriti troš- kove adaptacije i smanjenja emisija, od pitanja kakve instrumente treba uvesti da bi se kroz adaptaciju i smanjenje emisija istinski podstakao održivi razvoj zemalja u razvoju i najmanje razvijenih zemalja.

 • Ključne reči
 • Stranice
  139 - 148
 • Datum slanja
  05/03/2012
 • Datum revizije
  07/26/2012
 • Datum prihvatanja
  11/21/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 2, 139-148
 • Reference
  • ***, IEA: Key World Energy Statistics, The International Energy Agency, 2010
  • Kollmuss, A., Climate Change Science Update, ISO Global Workshop on GHG Schemes Addressing Climate Change – How ISO Standards Help, Stockholm, November 20-21, 2009
  • Kartha, S., Baer, P., Athanasiou, T., The Green House Development Rights, 2010
  • Meinshausen, M., On the Risk of Overshooting 2 °C, Avoiding Dangerous Climate Change, 2006
  • Hansen, J., et al., Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim? Submitted to Open Atmospheric Science Journal, 2 (2008), 1, 217-231
  • ***, Mc. Kinsey co.: Pathways to a Low-Carbon Economy, 2009
  • ***, SEI: Capacity According to the GDRs Framework, Stockholm Environment Institute, 2010
  • ***, UNECE: United Nations Report – Economic Commission for Europe, New York and Geneva, 2009
  • ***, G-5 Declaration, Japan, 2008
  • ***, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy: A Discussion Paper for Tallberg Forum by Dr. Herman E. Ott, 2007
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.