Eksperimentalno ispitivanje karakteristika rekuperatora toplote vazduh-vazduh

 • U radu je dat prikaz eksperimentalne instalacije za ispitivanje karakteristika rekuperativnih izmenjivača toplote vazduh-vazduh. Projektovana instalacija omogućava variranje radnih parametara - protoka i temperature vazduha u cilju dobijanja karakteristika rekuperativnog razmenjivača: toplotne snage, pada pritiska i stepena rekuperacije. Posebno su prikazani rezultati eksperimentalnog ispitivanja rekuperatora toplote FON-HR5 na osnovu kojih su dobijeni parametri za nove konstrukcije razmenjivačkih površina.

 • Ključne reči
 • Stranice
  103 - 108
 • Datum slanja
  02/20/2010
 • Datum prihvatanja
  03/08/2010
 • UDC
  66.045.7
 • BIBLID
  0350-218X, 36 (2010), 1, 103-108
 • Reference
  • Recknagel-Sprenger, Priručnik za grejanje i klimatizaciju, Građevinska knjiga, Beograd, 1982.
  • ASHRE HVAC Systems and Equipment
  • VDI Wärme Atlas, VDI VERLAG, Düsseldorf, Germany, 1991
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.