• Aleksandar Erić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dragoljub Dakić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Stevan Đ Nemoda, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Mirko Komatina, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija
 • Dejan Đurović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Andrijana D. Stojanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Eksperimentalno određivanje permeabilnosti baliranog sojinog ostatka

 • Biomasa kao najznačajniji obnovljivi izvor energije kod nas, ima značajne prednosti sa aspekta očuvanja životne sredine, jer se njenim korišćenjem ne povećava koncentracija ugljendioksida u atmosferi, što se u potpunosti uklapa u tendencije zemalja potpisnica Kjoto sporazuma, među kojima je i Republika Srbija. U skladu s tim, grupa saradnika Laboratorije za termotehniku i energetiku Instituta za nuklearne nauke 'Vinča', niz godina unazad značajno radi na promovisanju korišćenja otpadne poljoprivredne biomase, što je finalizovano razvojem kotla snage 1,5 MW za sagorevanje baliranog sojinog ostatka za potrebe grejanja 1 hektara plastenika u okviru Poljoprivrednog kombinata Beograd. Za potrebe definisanja termofizičkih karakteristika goriva (bali- ranog sojinog ostatka) koje su od posebnog značaja za sveobuhvatnije sagledavanje i predviđanje procesa sagorevanja, u ovom radu je prikazano eksperimentalno određivanje koeficijenata permeabilnosti. Koeficijenti su određivani tako da odgovaraju viskoznim i inercionim članovima uopštene Forhajmerove jednačine. Eksperimentalnim istraživanjima je obuhvaćen uticaj poroznosti na permeabilnost, a kao rezultat analize eksperimentalnih podataka, definisane su i funkcionalne zavisnosti pomenutih koeficijenata od poroznosti. Pored toga, u radu je razmatran i uticaj vlažnosti biomase na permeabilnost, kao i funkcionalna zavisnost vlažnosti i poroznosti. Određivanje parametara permeabilnosti, kao i njihove zavisnosti od uticajnih faktora (poroznost i vlažnost), polazne su osnove u daljem istraživanju kinetike procesa sagorevanja u realnim uslovima, što je veoma značajno pri definisanju geometrijskih karakteristika ložišta.

 • Ključne reči
 • Stranice
  143 - 151
 • Datum slanja
  02/20/2010
 • Datum prihvatanja
  03/08/2010
 • UDC
  662.637:532.546
 • BIBLID
  0350-218X, 36 (2010), 1, 143-151
 • Reference
  • Mladenović, R., Erić, A., Mladenović, M., Repić, B., Dakić, D., Energy Production Facilities of Original Concept for Combustion of Soya Straw Bales, Proceedings on DVD-ROM, 16th European Biomass Conference & Exhibition From Research to Industry and Markets, Valencia,Spain, 2008, ISBN 978-88-89407-58-1
  • Mladenović, R., Erić, A., Mladenović, M., Paprika, M., Repić, B., Dakić, D., Energetsko postrojenje snage 2 MW sa sagorevanjem velikih bala sojine slame, PTEP - Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 10 (2006), 1-2, 38-41
  • Bech, N., Wolff, L., Germann, L., Mathematical Modeling of Straw Bale Combustion in Cigar Burners, Energy & Fuels, 10 (1996), 2, 276-283
  • Ilić, G., Radojković, N., Stojanović, I., Termodinamika II, Osnove prostiranja toplote, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš, 1996.
  • Nield, D. A., Bejan, A., Convection in Porous Media, 3rd ed., 2006
  • Wu, Y.-S., Numerical Simulation of Non-Darcy Flow in Porous and Fractured Media, Geothermal Resources Council, 2000 Anual Meeting, GRC Transactions, 2000, Vol. 24, 641-646
  • Kaviany, M., Principles of Heat Transfer in Porous Media, 2nd, Springer, 1995
  • Spanos, T. J. T., The Thermophysics of Porous Media, Chapman & Hall/CRC, Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics 126, 2001
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.