• Ivana D. Aleksić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Nenad D Milošević, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Eksperimentalno određivanje toplotne difuzivnosti cinka u opsegu od -20 do 400 °C

 • Ovaj rad prikazuje eksperimentalne rezultate toplotne difuzivnosti cinka dobijene primenom laserske impulsne metode. Rezultati se odnose na temperaturni opseg od -20 do 400 °C, temperature bliske tački topljenja cinka. Ukupna proširena merna nesigurnost dobijenih rezultata je u opsegu od 1 do 2%.

 • Ključne reči
 • Stranice
  225 - 231
 • Datum slanja
  06/15/2010
 • Datum revizije
  09/28/2010
 • Datum prihvatanja
  10/01/2010
 • UDC
  546.47:536.24:621.375.826
 • BIBLID
  0350-218X, 36 (2010), 2-3, 225-231
 • Reference
  • Jacobsson, P., Sundqvist, B. (1985) Thermal conductivity and Lorenz function of zinc under pressure. International Journal of Thermophysics, 17, 4, 103-109
  • Jacobsson, P., Sundqvist, B. (1988) Thermal conductivity and Lorenz function of zinc under pressure. International Journal of Thermophysics, 9, 4, 577-585
  • Milošević, N. (1999) Doprinos povećanju tačnosti određivanja temperaturne provodnosti čvrstih materijala lasersko impulsnom metodom. Beograd: Elektro-tehnički fakultet, magistarski rad
  • Parker, W.J., Jenkins, R.J., Butler, C.P., Abbott, G.L. (1961) Flash method of determining thermal diffusivity, heat capacity, and thermal conductivity. Journal of Applied Physics, 32(9): 1679
  • Parker, W.J., i dr. (1992) Compendium of thermophysical proprety measurement methods. u: Maglić K.D., Cezairliyan A., Peletsky V.E. (ur.) Recommended measurement techniques and practices, New York - London: Plenum Press, vol. 2
  • Parker, W.J., i dr. (1984) Compendium of thermophysical proprety measurement methods. u: Maglić K.D., Cezairliyan A., Peletsky V.E. (ur.) Recommended measurement techniques and practices, New York - London: Plenum Press, vol. 1
  • Touloukian, Y.S., i dr. (1973) Thermal diffusivity. u: The TPRC data series: Thermal diffusivity, New York: IFI, Vol. 10, 216-219
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.