• Milica Mladenović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Stevan Đ Nemoda, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dragoljub Dakić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Branislav Repić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Aleksandar Erić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dejan Đurović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Mirko Komatina, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija

Eksperimenti sagorevanja različitih tečnih goriva u ložištu sa fluidizovanim slojem

 • Ovaj rad predstavlja doprinos ispitivanju sagorevanja alternativnih tečnih goriva poput: taloga iz rezervoara sirove nafte, zatim tečnih materija nastalih kao nusproizvod u procesima procesne, petrohemijske i metalurške industrije, iskorišćenih jestivih i mineralnih ulja, ili glicerina - nusprodukta proizvodnje biodizela. Ove materije se najčešće tretiraju kao otpadne ili istrošene materije i njihovo odlaganje/uklanjanje je najčešće skopčano sa velikim ekološkim problemima. Pored toga, te materije se zbog velikog sadržaja balasta, neujednačenog sastava i gustine ne mogu sagorevati u uobičajenim uređajima za sagorevanje tečnih goriva, pa se kao rešenje nameće tehnologija termičke dezintegracije u fluidizovanom sloju, koji omogućava sagorevanje materija najrazličitijeg porekla i neujednačenog sastava, uz smanjenje emisije polutanata i veliku termičku inertnost postrojenja. U radu je dat opis eksperimentalne instalacije za sagorevanje tečnih goriva velikih gustina u fluidizovanom sloju, kao i prikaz eksperimentalnih rezultata sagorevanja nekoliko tipova tečnih goriva sa i bez nečistoća, različitih gustina i viskoziteta, sa i bez dodavanja vode, u dugotrajnim, stacionarnim režimima. Prilikom analize eksperimenata akcenat je postavljen na efikasnost i stabilnost sagorevanja goriva različitog sastava. Razmatran je sadržaj štetnih produkata sagorevanja, uz analizu rasporeda temperatura u ložištu radi određivanja lokacije zone intenzivnog sagorevanja u zavisnosti od karakteristika goriva.

 • Ključne reči
 • Stranice
  133 - 142
 • Datum slanja
  02/20/2010
 • Datum prihvatanja
  03/08/2010
 • UDC
  662.753/.758-912
 • BIBLID
  0350-218X, 36 (2010), 1, 133-142
 • Reference
  • Werther, J., Ogada, T., Sewage Sludge Combustion, Progress in Energy and Cumbustion Science, 25 (1999), 1, 55-116
  • Oka, S., Grubor, B., Stanje razvoja kotlova sa sagorevanjem u cirkulacionom fluidizovanom sloju, Interni izveštaj IBK-ITE-645, Beograd, Vinča, 1987.
  • Miccio, F., Okasha, F. M., Fluidized Bed Combustion and Desulfurization of a Heavu Liquid Fuel, Chemical Engineering Journal, 105 (2005), 3, 81-89
  • Ilić, M., Contratto di consulenza professionale stipulato con il Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare dell’Universita degli Studi di Salerno, September 14, 2001, Italija
  • Okasha, F. M., El-Emam, S. H., Mostafa, H. K., Fluidized Bed Combustion of a Heavu Liquid Fuel, Experimental Thermal and Fluid Science, 27 (2003), 4, 473-480
  • Yan, R., Tee Liang, D., Tsen, L., Case Studies – Problem Solving in Fluidized Bed Waste Fuel Incineration, Energy Conversion and Management, 46 (2005), 7-8, 1165-1178
  • Mladenović, M., Nemoda, S., Belošević, S., Dakić, D., Mladenović, R., Erić, A., Paprika, M., Repić, B., Karakterizacija uzoraka teškog naftnog goriva (TNG), NIV-ITE 312, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, 2006, Beograd
  • Mladenović, M., Nemoda, S., Belošević, S., Dakić, D., Mladenović, R., Erić, A., Paprika, M., Repić, B., Konstrukcija mlaznice za ubrizgavanje teškog naftnog goriva (TNG) u fluidizovan sloj, koncepcija postrojenja za sagorevanje TNG-a i rekonstrukcija postojeće eksperimentalne instalacije sa FS, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, 2006, Beograd
  • Mladenović, M., Nemoda, S., Belošević, S., Dakić, D., Mladenović, R., Erić, A., Paprika, M., Repić, B., Rezultati ispitivanja sagorevanja teškog tečnog goriva na poluindustrijskoj eksperimentalnoj instalaciji sa fluidizovanim slojem u dugotrajnim stacionarnim režimima rada, NIV-ITE 383, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, 2008,Beograd
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.