Eksploatacioni pokazatelji pouzdanosti rada termoenergetskih postrojenja

 • Sigurnost funkcionisanja termoenergetskog postrojenja i njene prateće energetske opreme
  određena je brojem različitih (po svojoj prirodi) faktora, kao što su: konstrukcija kvaliteta
  korišćenih materijala, tehnologija izrade, kvalitet montaže, uslovi opsluživanja i eksploatacije,
  kvalitet pare i sl. U procesu eksploatacije javljaju se slučajevi potpunog ili djelimičnog
  gubljenja funkcionalnih svojstava odnosno otkaza sistema, koji može biti potpun
  (havarijski prekid ili obustava rada) ili djelimičan (sniženje radne sposobnosti). Pri tome,
  otkazi koji nastaju mogu biti trenutni ili postepeni. Pored kriterijuma za ocjenu pokazatelja
  pouzdanosti, neophodno je definisati i osnovne i dopunske pokazatelje pouzdanosti. Kao ilustracija,
  u radu je data analiza pokazatelja rada ostvarenih u RiTE Ugljevik u periodu januar-jun 2010.

 • Ključne reči
 • Stranice
  53 - 63
 • Datum slanja
  09/01/2010
 • Datum revizije
  12/20/2010
 • Datum prihvatanja
  01/20/2011
 • UDC
  620.4:662.6:621.311
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 1, 53-63
 • Reference
  • Miličić, D., Milovanović, Z., Monografija Energetske mašine - Parne turbine, Mašinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka, 2010.
  • Milovanović, Z., Metode i kriterijumi za procjenu preostalog radnog vijeka parnoturbinskog postrojenja u TE Ugljevik, Zbornik radova sa 9. međunarodne konferencije o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike - DEMI 2009, Banja Luka, 2009, 781-786
  • Milovanović, Z., Šijački-Žeravčić, V., Milanović, D., Bakić, G., Dijagnostika tehničkih pokazatelja održavanja termoelektrane, Dio II - Određivanje pouzdanosti postrojenja u prvom približenju, Tehnička dijagnostika, 8 (2009), 3, 3-8
  • Milovanović, Z., Šijački-Žeravčić, V., Bakić, V., Đukić, M., Dijagnostika tehničkih pokazatelja održavanja termoelektrane, Dio III - Određivanje fizičkih uzroka pada pouzdanosti, Prethodno saopštenje, Tehnička dijagnostika, 8 (2009), 4, 11-16
  • Milovanović, Z., Šijački-Žeravčić, V., Milanović, D., Produženje radnog veka opreme termoelektrana u funkciji razvoja elektroenergetike Republike Srpske, Elektroprivreda, 43 (2010), 1, 29-40
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.