• Dušica Golubović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • Dušan Golubović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • Srđan Vasković, Mašinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • Dejana Bogdanović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • Milenka Lalović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Energetska efikasnost hlađenja u hiperboloidnoj rashladnoj kuli termoelektrane

 • U radu su prikazani uticajni faktori na hlađenje vode u hiperboloidnoj rashladnoj kuli termoelektrane. Analizirani su projektni tehnološki podaci, termičke i aerodinamičke karakteristike ispune i uniformnost tokova vode i vazduha. Na primeru bloka termoelektrane snage 300 MW analizirano je poboljšanje energetske efikasnosti hlađenja vode primenom savremenih rešenja ispune kula.

 • Ključne reči
 • Stranice
  283 - 292
 • Datum slanja
  04/11/2011
 • Datum revizije
  05/24/2012
 • Datum prihvatanja
  06/03/2012
 • UDC
  66.045.1:621.362
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 3, 283-292
 • Reference
  • Berman, L. D., Isparitelьnoe ohlaždenie cirkulяcionnoй vodы, Gosenergizdat, Leningrad, SSSR, 1957
  • Valentin, F. H., Absorption in Gas-Liquid Dispersions, Spon, London, 1967
  • ***, Energoinvest - Iten, Analiza efikasnosti rashladnih sistema na TE Gacko i predlog mera za poboljšanje, Sarajevo, 1992.
  • Zemanek, I., Heat and Mass Transfer in Cooling Tover Packings, National Research Institute for Machine Design, Praha, 1989
  • Lowe, H. J., Christie, D. G., Heat Transfer and Pressure Drop Data on Cooling Tower Packings and Model Studies of the Resistance of Natural Draft Tower to Airflow, Proceedings, 2nd International Heat Transfer Conference, Boulder, Col., USA, Vol. 3-5, 1961
  • Ninić, N., Vehauc, A., Ispitivanje i karaterizacija plastičnih ispuna za rashladne tornjeve, Institut za nuklearne nauke „Boris Kidrič”, Vinča, Beograd, 1986.
  • Spangemacher, K., Calculating Cooling Towers and Spray Coolers by the Aid of an Evaporative Paramenter (in German), Brennstoff-Wärme-Kraft, 1958
  • ***, Tehničeskie ukazaniя po rasčetu i proektirovaniю bašennыh protivotočnыh gradiren dlя teplovыh эlektrostanciй i promыšlennыh predpriяtiй, Energiя, Leningradskoe otdelenie, 1971
  • Farforovskiй, V. S., Farforovskiй, V. B., Ohladiteli cirkulяcionnoй vodы teplovыh эlektrostanciй i promыšlennыh predpriяtiй, Energiя, Leningradskoe otdelenie, 1972
  • ***, Cooling Tower Institute, Cooling Tower Performance Curves, Published by Cooling Tower Institute, Houston, Tex., USA, 1967
  • Golubović, D., Filmsko-kapljičasti tip ispune vlažnih rashladnih tornjeva, Savezni zavod za intelektualnu svojinu, Beograd, 2000.
  • Golubović, D., Dimenzionisanje ispuna protivstrujnih rashladnih tornjeva, 34. kongres o KGH, SMEITS, Beograd, 2003.
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.