Energetska efikasnost tipičnih srpskih ruralnih kuća

 • U ovom radu je prikazano trenutno stanje energetske efikasnosti seoskih kuća u Srbiji. Analizirane su dva tipa kuća iz ruralnih područja putem odgovarajućih merenja, kao i proračunom prema važećim propisima. Prva je tradicionalna vojvođanska kuća koja se nalazi u predgrađu Sremske Mitrovice. Druga je tipična kuća u brdsko-planinskom regionu Srbije i ona se nalazi u opštini Raška. Eksperimentalni podaci za analizu su dobijeni izvršenim merenjima temperature, vlažnosti i tačke rošenja na karakterističnim mestima na objektima. Takođe je obavljeno i snimanje termovizijskom kamerom. Analizom rezultata merenja, može se definisati detaljna slika energetskih karakteristika posmatranih kuća. Proračun godišnje potrebne energije za grejanje je zasnovan na Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada u Republici Srbiji koji je usvojen 2011. godine. Zaključeno je da godišnja potrošnja energije za grejanje u seoskim kućama znatno prevazilazi utvrđene optimalne granice za objekte te kategorije, tako da posebna pažnja treba da se posveti analizi problema energetske efikasnosti u ruralnim područjima.

 • Ključne reči
 • Stranice
  191 - 203
 • Datum slanja
  05/23/2012
 • Datum revizije
  07/16/2012
 • Datum prihvatanja
  08/08/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 2, 191-203
 • Reference
  • ***, Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, Službeni glasnik RS, 61/2011
  • Šumarac, D., Energetska efikasnost zgrada u Srbiji - Stanje i perspektive, Termotehnika, 36 (2010), 1, 11-29
  • Šumarac, D., i dr., Energy Efficiency of Residential Buildings in Serbia, Thermal Science, 14 (2010), Suppl., S97-S113
  • ***, Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, Službeni glasnik RS, 61/2011
  • ***, ArchiCAD 15 – GRAPHISOFT EcoDesigner, license number: 2-1503545, 2011
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.