• Dragoslav M. Šumarac, Inžinjerska komora Srbije, Srbija, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Srbija

Energetska efikasnost zgrada u Srbiji - stanje i perspektive

 • U ovom radu su prikazane najnovije informacije iz oblasti energetske efikasnosti u zgradama (stambenim, poslovnim, industrijskim) u Srbiji. Posebna pažnja je posvećena energetskoj efikasnosti postojećih ili novih zgrada. Prosečna potrošnja energije u zgradama u Srbiji je preko 150 kNJh/m2 godišnje, dok u razvijenim evropskim zemljama iznosi ispod 50 kNJh/m2. Ova činjenica primorava nas, inženjere svih specijalnosti, da intenziviramo aktivnosti na postizanju standarda koji važe u zemljama EU. U ovom radu je prikazano istraživanje uticaja ventilacionih gubitaka kroz prozore niskog kvaliteta, bilo da je kvalitet njihove izrade loš, da su izrađeni od loših materijala ili da nemaju adekvatno zastakljenje. Pored ventilacionih gubitaka, koji su u našim zgradama od velikog značaja, posebna pažnja je posvećena konduktivnim gubicima, koji su posledica kvaliteta i energetske efikasnosti fasade. Merenjima izvršenim na reprezentativnim zgradama u bloku 34 na Novom Beogradu, sagrađenim 60-tih godina prošlog veka, sve navedene tvrdnje su dokazane. Tokom masivne izgradnje stambenih zgrada u eri socijalizma nije se posvećivala pažnja energetskoj efikasnosti. Pored merenja sprovedenih na Novom Beogradu, prikazana su merenja u tipičnom tavanskom prostoru u Beogradu. Ovim merenjima je pokazano da su tavanski prostori znatno opasniji u pogledu gubitka energije od samih stanova. Posebna pažnja je posvećena ispitivanju i primeni plastičnih prozora. Sva istraživanja i merenja su izvršena u poslednjih pet godina uz podršku Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Ministarstvo prostornog planiranja i zaštite životne sredine prihvatilo je dostignuća naučnika u oblasti energetske efikasnosti i po prvi put uvrstilo Sertifikat o energetskoj efikasnosti zgrada u Srbiji u Zakon o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS 72/09).

 • Ključne reči
 • Stranice
  11 - 29
 • Datum slanja
  02/20/2010
 • Datum prihvatanja
  03/08/2010
 • UDC
  624.05:536.24
 • BIBLID
  0350-218X, 36 (2010), 1, 11-29
 • Reference
  • Đurović-Petrović, M., Šumarac, D., Mandić, R. (2008) Moguće uštede primenom energetski efikasnih građevinskih materijala za omotače potkrovlja. Energija, 10, 1-2, 190-196
  • Eckert, E.R.G. (1950) Introduction to the transfer of heat and mass. New York, USA: McGraw-Hill
  • Moor, H. (1993) Physikalische Grundlagen-Bau und Energie. Stuttgart: Verlag der Fachvereine an den schweizerischen Hochschulen und technischen AG, ürich
  • Schild, E., Gasselmann, H.F., Günter, D., Rainer, P. (1979) Bauphysik, Planung und Anwendung. Braunschweig - Wiesbaden: Friedr. Vieweg und Sohn
  • Šumarac, D. (1985) A solution of the two dimensional thermoelasticity problem by the finite element method. u: Lewis R.W., Morgan K. (ur.) Numerical methods in thermal problems, proceedings, Swansea: Pineridge Press, vol. IV, 1248
  • Šumarac, D., Georgijević, V., Ćorić, S., Anđelković, M., Diković-Kordić, N., Vasiljević, P., Đurović-Petrović, M. (2005) Energetski gubici zgrada. u: Međunarodni kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju (XXXVI), Zbornik radova, Beograd, 178-185
  • Šumarac, D. (2005) Energetska efikasnost zgrada. Beograd: Građevinski fakultet
  • Šumarac, D. (2009) Energetska efikasnost zgrada u Srbiji - uvodno predavanje. u: Konferencija Graditeljstvo i održivi razvoj 'DIMK', 2009, Zbornik radova, Beograd: Građevinski fakultet, 3-16
  • Šumarac, D., Mandić, R., Trišović, N., Đurović-Petrović, M., Kordić-Diković, N., Ivanišević, D., Predojević, B. (2006) Energetski gubici potkrovlja. u: Međunarodni kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju 'SMEITS', (37.), Zbornik radova, 369-375
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.