Energetski efikasno hlađenje telekomunikacionog centra primenom čilera sa bezuljnim rashladnim turbo kompresorima

 • Bezuljni twin-turbo centrifugalni kompresor koristi elektromagnetne ležajeve i promenljiv broj obrtaja turbine da bi značajno povećao energetsku efikasnost pri parcijalnom opterećenju u odnosu na klasične kompresore čiji se ležajevi podmazuju uljem. Tri agregata za hlađenje vode (čilera) koji su ugrađeni u Telekomunikacionom Centru - Beograd, u aprilu 2008. imaju svaki po dva Turbocor kompresora i ukupnu rashladnu snagu od 1,97 MW. Ovakvo projektno rešenje sa bezuljnim kompresorima je prvi put primenjeno u Srbiji, a i na teritoriji bivše Jugoslavije. Procenjuje se da je ovim rešenjem ostvarena ušteda energije u toku sezone hlađenja 2008. godine veća od 35% u odnosu na prethodno rešenje sa klasičnim centrifugalnim kompresorima. U ovom radu su prikazani rezultati preliminarnih merenja radnih karakteristika i koeficijenata hlađenja (EER – energy efficiency ratio) agregata u realnim radnim uslovima.

 • Ključne reči
 • Stranice
  95 - 108
 • Datum slanja
  04/09/2012
 • Datum revizije
  07/26/2012
 • Datum prihvatanja
  11/21/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 2, 95-108
 • Reference
  • Pejković, S., Živanović, V., Određivanje, klasifikovanje i označavanje energetske efikasnosti agregata za hlađenje vode i toplotnih pumpi, 39. Međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji, 2008, Beograd
  • Danfoss Turbocor, USCO 7.2008
  • Water Cooled Liquid Chiller SerieTECS-HF / TECS-HFD, Cod: B100AS_120_220B_CV_06_06_IT_GB, CLIMAVENETA
  • http://www.turbocor.com
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.