• Dejan B Cvetinović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Svetislav Čantrak, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija
 • Jaroslav Tihon, Akademija nauka Češke Republike, Institut za osnovne hemijske procese (ICPF), Prag, Češka Republika, Češka Republika
 • Jiří Drahoš, Akademija nauka Češke Republike, Institut za osnovne hemijske procese (ICPF), Prag, Češka Republika, Češka Republika

Frekventni odziv turbulentnog osnosimetričnog mlaza vazduha na modifikaciju zvučnim oscilacijama iz spoljašnjeg izvora pobude

 • Predmet istraživanja je turbulentni osnosimetrični mlaz vazduha koji ističe u mirnu okolnu sredinu, fluida istih karakteristika, iz mlaznica različitog oblika, koji udara o ravnu zagrejanu podlogu postavljenu normalno na osu mlaza. Cilj istraživanja je da se eksperimentalno dublje istraži i objasni uticaj zvučnih oscilacija na karakteristike mlaza kao i vrtložnih struktura u turbulentnom osnosimetričnom mlazu i da se ispita mogućnost kontrole vrtložnih struktura za koje se pretpostavlja da imaju dominantnu ulogu u procesu prenosa toplote. Kao sredstvo kontrole vrtložnih struktura u mlazu su korišćene na veštački način izazvane modulacije brzine mlaza na izlazu iz mlaznice. U radu su prikazani rezultati dela eksperimentalnog istraživanja koje je obavljeno u Institutu za hemijske procese Akademije nauka Češke Republike u Pragu, uz korišćenje spoljašnjeg izvora zvučnih oscilacija za modifikaciju mlaza. Frekventni odziv turbulentnog osnosimetričnog mlaza vazduha na modifikaciju zvučnim oscilacijama možemo videti upoređivanjem profila filterovanih signala brzine uskopropusnim filterom sa profilima u slobodnom mlazu i pri udaru o ravnu podlogu. Prikazani profili nam omogućuju da odredimo koji deo oscilacija u modifikovanom turbulentnom osnosimetričnom mlazu je odgovoran za maksimume u profilima intenziteta turbulencije. Iz obimnih eksperimentalnih podataka, dobijenih u širokom dijapazonu radnih uslova formirana je značajna baza podataka iz koje su, posle detaljne analize i obrade podataka, izvučeni zaključci o uticaju modifikacije turbulentnog osnosimetričnog mlaza zvučnim oscilacijama, kao i posrednom uticaju na prenos toplote pri udaru mlaza o ravnu zagrejanu podlogu i time je dat doprinos detaljnijem ispitivanju ovog fizičkog fenomena.

 • Ključne reči
 • Stranice
  205 - 219
 • UDC
  536.24:532.525
 • BIBLID
  0350-218X, 35 (2009), 3-4, 205-219
 • Reference
  • Husain, H. S., Hussain, F., Experiments on Subharmonic Resonance in a Shear Layer, Journal of Fluid Mechanics, 304 (1995), Dec., 343-372
  • Landreth, C. C., Adrian, R. J., Impingement of a Low Reynolds Number Turbulent Circular Jet onto a Flat Plate at Normal Incidence, Experiments in Fluids, 9 (1990), 1-2, pp. 74-84
  • Liu, T., Sullivan, J. P., Heat Transfer and Flow Structures in an Excited Circular Impinging Jet, International Journal of Heat and Mass Transfer, 39 (1996), 17, 3695-3706
  • Arsić, B., Oka, S., Prenos toplote pri upravnom udaru mlaza o ravnu površinu, Termotehnika, 3 (1977), 4, 43‡54
  • Čantrak, S. M., Hidrodinamika, IV izdanje, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2005
  • Cvetinović, D., Tihon, J. Vejražka, J. Drahoš, J., Effect of External Excitations on the Axisymmetrical Air Jet Flow Structures – Investigations of the Free Jet, Proceedings on CD-ROM (ISBN 80-86059-40-5), 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004, Praque, Czech Republic, August 22-26, 2004, paper p5.237
  • Cvetinović, D., Tihon, J., Vejražka, J., Drahoš, J., Effect of External Excitations on the Axisymmetrical Air Jet Flow Structures – Investigations of the Jet Impinging on a Flat Surface, Proceedings on CD-ROM (ISBN 80-86059-40-5), 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004, Praque, Czech Republic, August 22-26, 2004, paper p5.236
  • Cvetinović, D., Ukai, M., Nakabe, K., Suzuki, K., Velocity Measurements and Flow Structure Visualizations of a Self-Sustained Oscillating Jet, Thermal Science, 10 (2006), 2, 113-125
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.