• Srbislav Genić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija
 • Branislav Jaćimović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija
 • Nikola Budimir, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
 • Marko Jarić, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

Garancijska ispitivanja toplotnih performansi i pada pritiska razmejivača toplote

 • U okviru rada prikazana je metodologija ispitivanja razmenjivača toplote u zavisnosti od cilja ispitivanja. Cilj ispitivanja prikazanog razmenjivača toplote je određivanje toplotnih performansi i pada pritiska razmenjivača toplote u radu. Prikazani zahtevi u pogledu mernih mesta, merenja veličina i opreme za merenje tih veličina prema evropskim standardima, kao i poređenje datih preformansi sa deklarisanim performansama prema evropskim normama.

 • Ključne reči
 • Stranice
  81 - 86
 • UDC
  66.045.1:531.787
 • BIBLID
  0350-218X, 35 (2009), 1, 81-86
 • Reference
  • *** (2006) Geothermal heating system. Geothermics, 35, 1, 79-86
  • Jacimović, B.M., Živković, B., Genić, S.B., Zekonja, P. (1998) Supply water temperature regulation problems in district heating network with both direct and indirect connection. Energy and buildings, 28(3): 317-322
  • Jaćimović, B., Genić, S., Lelea, D. (1996) Qualitative regulation in district heating system and heat exchanger performances prediction. u: International symposium of termotehnics, thermal machines and road vehicles, Timisoara, Romania, Proceedings, 70-77
  • Jaćimović, B., Genić, S., Nagi, M. (1998) Thermal parameters evaluation of shell-and-tube heat exchangers with multiple counter flow. u: Conference of new technologies and designing methods in mechanical engineering - INGMEC '98 (4th), Vol. II, Craiova, Romania, Proceedings, 231-236
  • Jaćimović, B., Genić, S., Tanasić, D., Nikodijević, S., Avramović, N. (1995) Kritički osvrt na stanje u oblasti razmenjivačkih stanica za sistem daljinskog grejanja. u: Savetovanje toplana Jugoslavije (IX), Novi Sad, juni, Zbornik radova, 193-199
  • Jaćimović, B., Genić, S. (1994) Heat exchangers in district heating: Selection, arrangement and performance prediction: Experiences from Belgrade. u: National Conference on Thermotehnics, Timisoara, Romania, Vol. II, 11-16
  • Jaćimović, B.M., Genić, S.B. (2004) Toplotne operacije i aparati. Beograd: Mašinski fakultet
  • Jaćimović, B., Genić, S. (1991) Određivanje radnih performansi dobošastih izmenjivača toplote u sistemu daljinskog grejanja. u: Kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji (22.) i Međunarodna konferencija Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu 'Energy Efficiency 2000', Beograd, 20-22. novembar, str. 93-101
  • Milanović, P., Jaćimović, B., Genić, S. (2004) The influence of heat exchanger performances on the design of indirect geothermal heating system. Energy and buildings, 36(1): 9-14
  • Milanović, P., Jacimović, B.M., Genić, S.B. (2006) Experimental measurement of fouling resistance in the heat exchanger of a geothermal heating system
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.