Inovativne posude za karbonizaciju: Tehnologija i uticaj na okolinu

 • Region jugoistočne Evrope je veliki proizvođač ćumura (200.000-300.000 tona godišnje). Najveći deo ove proizvodnje se odvija u pećima na tradicionalan način. U toku ovog procesa se oslobađa velika količina nesagorelog metana, jednog od glavnih gasova staklene bašte, i drugih isparljivih komponenata što ovu tehnologiju svrstava u velike zagađivače. U ovom radu je predstavljena tehnologija koja potpuno eliminiše ove emisije. Razvoj ove tehnologije je zasnovan na postojećem konceptu napunjenih posuda koje rade u kontra fazi. Skladište toplote se koristi da premosti periode u kojima nema dovoljno energije za proces, tako da velike količine mogu biti proizvedene bez korišćenja dodatnog goriva kao što je to mazut ili dizel gorivo. Tehnologija je zaštićena patentnom dokumentacijom 2011. godine. Uticaj ove tehnologije na okolinu je procenjen u ovom radu.

 • Ključne reči
 • Stranice
  131 - 138
 • Datum slanja
  05/03/2012
 • Datum revizije
  08/03/2012
 • Datum prihvatanja
  11/21/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 2, 131-138
 • Reference
  • ***, EPA, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I: Stationary Point and Area Sources, Office of Air Quality Planning and Standards, 1995, http://www.epa.gov/ttn/chief
  • Smith, K. R., et al., Greenhouse Gases from Small-Scale Combustion Devices in Developing Countries: Charcoal-Making Kilns in Thailand, for EPA, Washington DC, 1999
  • Pennise, D. M., et al., Emissions of Greenhouse Gases and other Airborne Pollutants from Charcoal Making in Kenya and Brazil, J. Geophysical Research, 106 (2001), 24, 143-155
  • ***, IPCC, Approved Baseline and Monitoring Methodology AM0041, Mitigation of Methane Emissions in theWood Carbonization Activity for Charcoal Production, AM0041/ Version 01
  • ***,RSConsultants, PlantarProject:Emissions at the CarbonizationStage,FinalReport, 2003
  • ***, IPCC, Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Reference Manual (Volume 3)
  • Antal, M. J. Jr., Gronli, M., The Art, Science, and Technology of Charcoal Production, Ind. Eng. Chem. Res., 42 (2003), 8, 1619-1640
  • Reumerman, P. J., Frederiks, B., Charcoal Production withReduced Emissions, 12th European Conference on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Amsterdam, 2002, http://www.cleanfuels.nl/Projects&Publications/CharcoalProductionwithReducedEmissions (paper).pdf
  • ***, Promonitoring, Emission Research on an Installation for the Preparation of Charcoal, Available at Clean Fuels, 2000
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.